FUTURIAL

duin3

Een futurial is een korte video waarin je je blik op de toekomst richt. Wat zou je graag willen zien? Op welke manier lever je daar op dit moment een bijdrage aan? En wat zou je willen doen?

Het doel van het maken van een futurial is om jezelf én anderen uit te dagen en te inspireren. Een aanzet om vooruit te denken, te plannen en te concretiseren. Het is een tool die je de mogelijkheid biedt om anderen in korte tijd de essentie over te dragen van jouw visie.

Met een futurial kun je;

  • projecten in ontwikkeling ondersteunen
  • laten zien wie je bent
  • ideeën sneller uitwisselen
  • mensen dichter bij elkaar brengen

Futurials kunnen onder andere worden ingezet voor;

  • culturele evenementen en workshops
  • nieuwbouw- en renovatieprojecten
  • bedrijfspromotie
  • productontwikkeling voor industrie en design
  • training

Blackburst communiceert je idee in heldere beelden, en gebruikt daarvoor een documentaire stijl. Een futurial richt zich dus op de toekomst, maar speelt in het hier en nu. Je kunt ermee de aandacht vestigen op een project dat al in gang gezet is, of op een heel nieuw idee. Je kiest zelf met wie je een futurial deelt.